Bez rebríka na povalu!

ponúkame vhodné a odskúšané riešenia ako na to

Zviditelníme
Odprezentujeme

vaše podnikanie komplexnými reklamnými
a tlacovými službami

RIEŠENIE NA MIERU

INHOUSE

IDEA

grafika

výroba

montáž

PRODUKCIA

v tomto máme prsty

VEĽKOFORMÁTOVÁ TLAČ

MALOFORMÁTOVÁ TLAČ

REKLAMA

VOZIDLÁ | PREDAJNE | FASÁDY

REKLAMNÉ TABULE

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

REKLAMNÝ | FASHION

TEXTIL

REKLAMNÉ PREDMETY

FOTOPLÁTNO

PREZENTAČNÉ SYSTÉMY

REKLAMNÉ VLAJKY

OSTATNÉ JE UŽ LEN NA VÁS :)

TU TVORÍME A VYRÁBAME

Vrbovská cesta 17 Piešťany

TOTO DVÍHAME

0903 845 845

SEM ODPISUJEME

rink@rink.sk